phát triển thương hiệu

CEO Trần Đình Tuấn: “ Có giá trị rồi thì tiền sẽ tự tìm đến với mình”

836nlpaction-man-1411449129307-crop-1411449138141 Hiện tại công ty tôi đã có thương hiệu rất tốt và hầu như các hợp đồng tự đến mà không phải vất vả đi tìm kiếm khách hàng nữa, các khách hàng cứ lần lượt giới thiệu cho nhau sau khi tham gia các chương trình đào tạo. Nghề đào tạo đã mang đến more »